Vergoedingen

VERGOEDINGEN

De vergoeding door zorgverzekeraars

Rots en Watertraining valt onder de preventieve gezondheidszorg en wordt daardoor steeds vaker bij een aantal Zorgverzekeraars geheel òf gedeeltelijk vergoed.
De vergoedingen zijn afhankelijk van welk pakket u hebt afgesloten

(Bijv. Zorg en Zekerheid – Standaard, Top, Totaal, enz.) soms 75 %-max € 320,00 of hoger.
Het is zeker zinvol om vooraf bij uw zorgverzekeraar de zorgvergoeding te checken.
De Rots en Water training valt mogelijk onder “Overige Psychologische zorg” (tweedelijns zorg, een vergoeding waar ook de Kanjertraining onder valt).

Aanvraag bij “Stichtingjeugdfonds sport en cultuur”

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen! voor meer info:

www.jeugdfondssportencultuur.nl

Aanvraag bij “Vecht voor jeugd”

De stichting Vecht voor Jeugd helpt kinderen en jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn gekomen met financiële en/of materiële steun op cultureel, educatief of sportief gebied. Jongeren tot en met 17 jaar die wonen in de gemeente Hardenberg verdienen een kans om zich persoonlijk te ontwikkelen.

www.vechtvoorjeugd.nl

Voor PGB-houders

Vanuit het PGB zijn er bij een aantal Zorgkantoren mogelijkheden, om vanuit dit budget de Rots en Water training te betalen. Ook hierbij is het raadzaam om vooraf te checken bij uw Zorgkantoor hoe het zit met de vergoedingen voor de Rots en Water training.

belastingaangifte

U kunt de gemaakte kosten mogelijk opgeven als “uitgaven voor specifieke zorgkosten” (ziektekosten) bij uw jaarlijkse belastingaangifte, voor meer info:

www.belastingdienst.nl