AVG

DE AVG – HOE GAAN WIJ MET UW GEGEVENS OM?

Vanaf 25 mei 2018 is De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Daarom informeren wij graag alle deelnemers van onze trainingen en individuele trajecten over de verwerking van persoonsgegevens in mijn bedrijf.

Net als voor de AVG, is het beschermen van uw gegevens een prioriteit!  Wij hebben bepaalde persoonsgegevens en soms ook medische gegevens nodig om goede begeleiding en zorg te kunnen verlenen. Deze gegevens slaan wij digitaal op, ook om te zorgen dat deze goed beschermd blijven.   Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens het privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord als u uw door uw zorg door ons bedrijf Stavast -coaching laat uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

  • Uw persoonsgegevens slaan wij elektronisch op, en gebruiken we met als enige doel: goede begeleiding/ zorg aan u verlenen en om de communicatie efficiënt/ effectief te laten verlopen.
  • U kunt uw persoonsgegevens inzien, stuurt u ons daartoe dan een schriftelijk verzoek.
  • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen.
  • De WGBO vereist een bewaartermijn van uw gegevens van 15 jaar.
  • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
  • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg en begeleiding
  • .Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
  • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Heeft u nog vragen hierover, dan horen wij dat graag!